Handelsbetingelser

Generelle handelsbetingelser

Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på annoncer og ydelser købt fra Quickfinder.dk

Der alle udbydes af Quickfinder ApS med cvr nr 40216960 som juridisk ejer, medmindre andet fremgår af den pågældende hjemmeside.

Quickfinder ApS udbyder blandt andet nedenstående domæner hvorfor Quickfinder ApS`s nærværende

Generelle Handelsbetingelser er gældende for:
Quickfinder.dk
Quickfinderpay.dk

Ovenstående domæner omtales i det følgende samlet som Quickfinder.dk eller hver for sig.

Følgende internetdomæner ejes og drives af Quickfinder ApS:
Quickfinder.dk
Quickfinderdkaps.dk
Quickfinderpay.dk
Kvikfinder.dk
Kvikfinderdkaps.dk
TableByCopenhagen.dk
Quickfindertryk.dk

Kontaktadresse
Quickfinder ApS
Gydevang 41
DK-3450 Allerød
Att. Den persondataansvarlige

Disse generelle handelsbetingelser inkluderer alle former for købte ydelser, herunder varer, serviceydelser, annoncer, gavekort, værdibeviser og lignende. Du skal være mindst 18 år for at handle på Quickfinder ApS hjemmesider. Ved bestilling af annoncer på Quickfinder ApS hjemmesider bekræfter du, at du er 18 år eller derover samt at du er lovligt berettiget til at foretage indkåb igennem din indtastning på Quickfinder.dk for den virksomhed du indtaster informationer på alle køb og indtastninger der ikke foretages af personer efter overstående vil blive politianmeldt. Derudover accepterer du Quickfinder ApS handelsbetingelser og politikker, ophavsret og vilkår for brug af hjemmesiden og Cookie og privatlivspolitik.

1. Bestilling og levering. Din bestilling foretages online, pr. mail eller pr. telefon. Ved bestilling angiver du navn, adresse, e-mail, cvr nr. og evt. telefon nr, som behandles i henhold til Quickfinder ApS Cookie og privatlivspolitik. Kort efter bestillingen modtager du pr. e-mail faktura. Faktura skal altid bruges ved korrespondance med Quickfinder ApS Annoncer og anden online markedsføring betragtes som leveret når annoncen er online på Quickfinder.dk. som sker efter modtagelse af betaling af faktura

2. Betaling og sikkerhed. Alle anførte priser på Quickfinder.dk er vejledende priser eksklusiv. 25 % moms. Quickfinder ApS tager forbehold for trykfejl, kurs- og prisåndringer samt tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse.

2,1 Betalingsbetingelser Netto kontant 8 dage

3. Levering. Alle ordrer der er indtastede på Quickfinder.dk vil efter indtastningen være synlig i 60 sekunder og skjules derefter indtil betaling af faktura er sket - herefter vil det indtastede være synligt indtil virksomheden selv sletter dette på Quickfinder.dk Det er ikke muligt at tegne abonnementer på Quickfinder.dk eller andre aftaler der skal fornyes - alle annoncer skal bestilles særskilt og brugere på Quickfinder.dk vil derfor aldrig have forpligtigelser overfor Quickfinder.dk af økonomisk karakter efter betaling af faktura for det indtastede.

4. Force Majeure Hverken Quickfinder ApS eller samarbejdspartnere er ansvarlige for manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

5. Fortrydelsesret Du har 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk lovgivning, når du handler på internettet. Gør du brug af fortrydelsesretten er det vigtigt, at du oplyser dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer,

5.1 Særligt vedrørende levering af digitalt indhold Ved levering af digitalt indhold har du ikke fortrydelsesret, hvis du giver samtykke til, at aftalens opfyldelse påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb, og anerkender, at du dermed mister din fortrydelsesret. Det vil fremgå af din faktura, at du ved betaling af faktura har givet samtykke til, at aftalens opfyldelse påbegyndes, og at du har anerkendt, at du mister din fortrydelsesret, dette sker ved at du betaler fremsendt faktura.

6. Henvendelser vedr. fejl, reklamationer og andet Opstår der fejl eller problemer i forbindelse med dit køb på Quickfinder.dk kan du rette henvendelse til Quickfinder ApS kundeservice, som vil være behjælpelige med at løse problemet.

7. Ansvarsbegrønsning og forbehold Quickfinder ApS forbeholder sig ret til at øndre nørvørende betingelser til enhver tid. Ved ændringer, der kan påvirke dig som tidligere køber væsentligt, får du naturligvis meddelelse herom pr. mail. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på Quickfinder ApS hjemmesider. Quickfinder ApS tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiderne, og kan ikke stilles til ansvar for disse. Vi bestræber os på, at vores hjemmeside er tilgængelige dægnet rundt, men kan af mange årsager ikke garantere, at hjemmesiden til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Quickfinder.dk kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiden, såsom skader på dit computersystem eller tab af data. Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiden, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Quickfinder.dk fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

8. Behandling af personoplysninger Når du handler på Quickfinder.dk accepterer du vores cookie og privatlivspolitik og samtykker derved til, at oplysninger om dine handler og din færden på hjemmesiden, samt på vores samarbejdspartneres sider registreres og anvendes til at målrette Quickfinder ApS markedsføring til dig. Kopiering af eller manipulation med ordrebekråftelser, gavekort eller værdibeviser o. lign. er ikke tilladt. Ved mistanke om overtrædelse af denne bestemmelse forbeholder Quickfinder ApS sig ret til at videregive relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner eller relevante myndigheder.

9. Lovvalg og tvister Køb gennem Quickfinder ApS, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af Quickfinder ApS hjemmesider anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Quickfinder ApS vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.

10. Virksomhedsinformation Quickfinder ApS Gydevang 41 DK - 3450 Allerød CVR 40216960

11. Kontaktinformationer. Vedrørende dit køb af annoncer eller tjenesteydelser, der skal leveres af Quickfinder ApS

Quickfinder ApS
Gydevang 41
DK - 3450 Allerød

Info@quickfinder.dk

 

Sidst opdateret: december 2020