Handelsbetingelser

Generelle handelsbetingelser

Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på varer, annoncer og ydelser købt fra de besøgte hjemmesider, Quickfinder.dk, Quickfinderpay.dk, Quickfinderdkaps.dk, Kvikfinder.dk, Kvikfinderdkaps.dk TableByCopenhagen.dk og Quickfindertryk.dk 

Der alle udbydes af Quickfinder ApS med cvr nr 40216960 som juridisk ejer, medmindre andet fremgår af den pågældende hjemmeside.

Quickfinder ApS udbyder nedenstående domæner hvorfor Quickfinder ApS`s nærværende Generelle Handelsbetingelser, Ophavsret og Vilkår for brug af hjemmesiderne og Cookie og Privatlivspolitik er gældende for:

 • Quickfinder.dk
 • Quickfinderdkaps.dk
 • Quickfinderpay.dk
 • Kvikfinder.dk
 • Kvikfinderdkaps.dk
 • TableByCopenhagen.dk
 • Quickfindertryk.dk 

Ovenstående domæner omtales i det følgende samlet som Quickfinder.dk eller hver for sig.

Følgende internetdomæner ejes og drives af Quickfinder ApS:

 • Quickfinder.dk
 • Quickfinderdkaps.dk
 • Quickfinderpay.dk
 • Kvikfinder.dk
 • Kvikfinderdkaps.dk
 • TableByCopenhagen.dk
 • Quickfindertryk.dk 

Kontakt adresse
Quickfinder ApS
Gydevang 41
DK-3450 Allerød
Att. Den persondataansvarlige

Disse generelle handelsbetingelser inkluderer alle former for købte ydelser, herunder varer, serviceydelser, annoncer, gavekort, værdibeviser og lignende.

Du skal være mindst 18 år for at handle på Quickfinder ApS hjemmesider. 

Ved bestilling af annoncer på Quickfinder ApS hjemmesider bekræfter du, at du er 18 år eller derover. 

Derudover accepterer du Quickfinder ApS handelsbetingelser og politikker, ophavsret og vilkår for brug af hjemmesiden og cookie og privatlivspolitik.

Quickfinder ApS gør opmærksom på, at du efter reglerne i lov om betalingstjenester og elektroniske penge har indsigelsesret med henblik på at standse eller tilbageføre betalingstransaktioner.

 

1. Bestilling og levering.

Din bestilling foretages online, pr. mail eller pr. telefon, medmindre andet tydeligt fremgår på den pågældende hjemmeside.

Ved bestilling angiver du navn, adresse, e-mail, cvr nr. og kontooplysninger, som behandles i henhold til Quickfinder ApS cookie- og privatlivspolitik.

Kort efter bestillingen modtager du pr. e-mail en ordrebekræftelse med et ordrenummer. Dette nummer skal bruges ved korrespondance med Quickfinder ApS 

Annoncer og anden online markedsføring betragtes som leveret når annoncen er online på Quickfinder.dk. 

Fysiske varer betragtes som leveret når varen er leveret ved kunden

Varer der fremstilles efter kundens ønske er regnes for leveret ved bestilling

 

2. Betaling og sikkerhed.

Alle anførte priser på Quickfinder.dk er vejledende priser eksklusiv. moms, afgifter og told.
Quickfinder ApS tager forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse.

Alle anførte priser på TableByCopenhagen.dk er vejledende priser inklusiv. moms

Betaling ved kredit.

Når din bestilling er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse pr. e-mail.

Denne e-mail er ikke din kvittering for betaling, men dit bevis for, at din ordre er gennemført.

Efterfølgende vil du modtage en faktura pr. e-mail. 

Denne faktura og dokumentation for foretaget indbetaling er din kvittering for betaling.

Betaling med betalingskort kan ske for køb af annoncer på Quickfinderpay.dk

Beløbet hæves når annoncen er online på Quickfinder.dk og herefter er at betragte som leveret.

Ved betaling med betalingskort hos Quickfinder.dk, anvendes ONPAY i forbindelse med køb af annoncer og betaling med betalingskort. Såvel ONPAY som Quickfinder.dk internethandel er godkendt og certificeret hos NETS/Teller

BEMÆRK Quickfinder.dk har ejendomsforbehold i alle varer købt med kredit indtil fuld og endelig indbetaling er foretaget.

Bemærk venligst.

Vedr. Produktion og oprettelse af annoncer. 

Opgaven betragtes for udført når annoncen er online og betalingen forfalder herefter til betaling.

Vedr. Bestilling af en visningsperiode .

Opgaven betragtes for udført efter endt visningsperiode og betalingen forfalder herefter til betaling.

Vedr. Bestilling af fysiske varer .

Betalingen forfalder inden levering levering.

Vedr. Bestilling af fysiske varer der fremstilles efter kundes ønske.

Betalingen forfalder ved produktionsstart.

Ved brug af kreditkort ved bestilling reserveres beløbet kun og trækkes først efter ovenstående frister.

 

3. Levering.

Følgende leveringsbetingelser er gældende, hvis intet andet er angivet på Quickfinder ApS hjemmesider. 

Vedr. Produktion og oprettelse af annoncer. 

Opgaven betragtes som leveret når annoncen er online.

Vedr. Bestilling af en visningsperiode .

Opgaven betragtes for leveret endt visningsperiode.

Vedr. Bestilling af fysiske varer .

Varen betragtes som leveret når kunden har modtaget varen.

 

4. Force Majeure.

Hverken Quickfinder ApS eller samarbejdspartnere er ansvarlige for manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

 

5. Fortrydelsesret.

Du har altid 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk lovgivning, når du handler på internettet.

Dette gælder naturligvis også hos Quickfinder.dk.

Gør du brug af fortrydelsesretten er det vigtigt, at du oplyser dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer,

så Quickfinder.dk kan behandle dit ønske om brug af din fortrydelsesret.

Har du købt en fysisk varer, løber fortrydelsesfristen fra den dag, varen er bestilt.

Har du købt en tjenesteydelse eller indgået en aftale om levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium,

løber fortrydelsesfristen fra den dag, du modtog ordrebekræftelsen på det aftalte.

Fortryder du dit køb, skal du inden fortrydelsesfristens udløb give Quickfinder.dk meddelelse om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Vi kontrollerer i forbindelse med fortrydelse, at returneringen lever op til betingelserne herfor, og herefter tilbagebetales værdien af det købte til dig. Værdien er den pris, du betalte for annoncen. 

Tilbagebetalingen sker ved en overførsel til det betalingskort eller bankkonto, som blev anvendt ved købet.

5.1 Særligt vedrørende levering af digitalt indhold.

Ved levering af digitalt indhold har du ikke fortrydelsesret, hvis du giver samtykke til, at aftalens opfyldelse påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb, og anerkender, at du dermed mister din fortrydelsesret. Det vil fremgå af din ordrebekræftelse, at du har givet samtykke til, at aftalens opfyldelse påbegyndes, og at du har anerkendt, at du mister din fortrydelsesret, dette sker ved indsendelse af materiale til annoncen.

 

6. Henvendelser vedr. fejl, reklamationer og andet.

Opstår der fejl eller problemer i forbindelse med dit køb på en af Quickfinder ApS hjemmesider, kan du rette henvendelse til Quickfinder ApS kundeservice, som vil være behjælpelige med at løse problemet.

Købelovens ufravigelige mangels regler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

 

7. Forældelse af gavekort og værdibeviser.

Gyldighedsperioden for dit gavekort/værdibevis er som udgangspunkt angivet på beviset. Hvis ikke der er angivet noget på gavekortet/værdibeviset, er gyldighedsperioden 1 år fra udstedelse, dvs. fra den dato du modtog det pr. e-mail eller pr. post.

 

8. Ansvarsbegrænsning og forbehold.

Quickfinder ApS forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid. Ved ændringer, der kan påvirke dig som tidligere køber væsentligt, får du naturligvis meddelelse herom pr. mail. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på Quickfinder ApS hjemmesider.

Quickfinder ApS tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiderne, og kan ikke stilles til ansvar for disse. 

Vi bestræber os på, at vores hjemmesider er tilgængelige døgnet rundt, men kan af mange årsager ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Quickfinder ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiderne, såsom skader på dit computersystem eller tab af data.

Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Quickfinder ApS fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af , at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

 

9. Behandling af personoplysninger.

Når du handler på Quickfinder ApS hjemmesider accepterer du vores cookie og privatlivspolitik og samtykker derved til, at oplysninger om dine handler og din færden på hjemmesiderne, samt på vore samarbejdspartneres sider registreres og anvendes til at målrette Quickfinder ApS markedsføring til dig.

Kopiering af eller manipulation med ordrebekræftelser, gavekort eller værdibeviser o. lign. er ikke tilladt. Ved mistanke om overtrædelse af denne bestemmelse forbeholder Quickfinder ApS sig ret til at videregive relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner eller relevante myndigheder.

 

10. Lovvalg og tvister.

Køb gennem Quickfinder ApS, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af Quickfinder ApS hjemmesider anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Quickfinder ApS vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.

 

11. Virksomhedsinformation.

Quickfinder ApS
Gydevang 41
DK - 3450 Allerød

CVR 40216960

 

12. Kontaktinformationer.

Vedrører dit køb af annoncer eller tjenesteydelser, der skal leveres af Quickfinder ApS 

Quickfinder ApS
Gydevang 41
DK - 3450 Allerød

Info@quickfinder.dk

Sidst opdateret: august 2020