Børnehaver

Børnehaver 

[88.91.30] - Branchen omfatter dagsinstitutioner overvejende for børn i alderen 3-6 år. For aldersintegrerede institutioner se 88.91.50