Fritidsordninger og fritidshjem

Skolefritidsordninger og fritidshjem 

[88.91.40] - Branchen omfatter byggelegepladser, fritidsklubber og andre pasningsordninger rettet mod børn i alderen 7-14 år.