Teatre og koncerter

Teater- og koncertvirksomhed 

[90.01.10] - Branchen omfatter produktion af forskellige former for scenekunst, der udøves af grupper, fx orkestre, bands, teatergrupper og balletkompagnier.