Fysioterapeuter

Fysio- og ergoterapeuter 

[86.90.20] - Branchen omfatter fysio- og ergoterapeutiske aktiviteter, i det omfang disse ikke er integreret i hospitalernes virksomhed.