Smedeværksteder

Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 

[25.11.00] - Branchen omfatter fremstilling af metalkonstruktioner, fx facader, master, rammer og spær. Præfabrikarede bygninger, som primært er af metal, er også omfattet.